V následující ukázce tzv. 360◦ hodnocení - SMARTER PEOPLE DEVELOPMENT – si můžete zkusit způsob, kterým hodnotitel (v tomto případě Vy sám/sama) oceňuje určitou kompetenci hodnoceného. Je to jen malá výseč z celého systému hodnocení, který navíc vždy odráží specifické kompetenční modely zadavatele. Po vyplnění Vám také ukážeme, jak vypadá grafický výstup, samozřejmě bez slovní interpretace a doporučení, která obsahují závěrečné zprávy. Pokud Vás ukázka zaujme, jsme připraveni Vás osobně se systémem hodnocení SMARTER PEOPLE DEVELOPMENT blíže seznámit.